Behaaglijk ambiance – destijds en tegenwoordig
De typisch stil van het Berchtesgaden bouwwijze
Het huis is in 1989 door onze familie gebouwd. Uiteraard met het oog op de plaatselijk karakteristieke architectuur. Bij de verbouwing hebben wij er naar gestreefd, het nieuwe met het oude in het landschap van Berchtesgaden te integreren.